هر کسی باید تو زندگیش یه نفر رو داشته باشه 

که وقتی نگاش میکنه دلش یه جوری بشه . . . 

من به گوجه سبز یه همچین حسی دارم


 
دو تا پسربچه ۴ و ۹ ساله تو فامیلمون داشتن دعوا میکردن
 یعنی داداش بزرگه داشت کوچکه رو کتک میزد ؛ من رفتم پا در میونی  کردم
 و کوچیکه رو نجات دادم بعدش همون کوچولوه بهم فوش میده میگه
 به تو چه داداشمه ؟؟؟ صلاحمو میدونه داره تربیتم میکنه  !


 
ﺍﮔﺮ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮑﺘﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ، ﺷﻤﺎ ﺭﻣﺰﮐﺎﺭﺗﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﮑﻮﺱ (ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﺍﻭﻝ) ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺜﻼ‌ ﺍﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺷﻤﺎ 1254 ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻋﺪﺩ 4521 ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﭘﻠﯿﺲ ﺭﺍ ﺩﺭﺟﺮﯾﺎﻥ ﺳﺮﻗﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩﭘﺮﺩﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ. 


 
ﺗﻮ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ , ﺩﯾﺪﻡ دختره ﮐﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﻏﺬﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ!!!
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﭼﺮﺍ ﻏﺬﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ؟
ﮔﻔﺖ : ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﯼ ..!!!
.
.
.
خلبان خودكشي كرده
كمك خلبان سكته
ماهم درحال سقوطيمT_T


 
دغدغه جدید دخترا

هیعـی سـال اَسـبم تـموم شـد و شـاهزاده رویاهـای مـن بـا اسـب نیـومد :( 

خـدا کنـه تـو سـال جـدید بـا بُــز و گوسـفنداش از پُـشت کـوه بیـاد دیـگه :(


 
دختره بهم پیام داده :شلام عجقم................ جیلام. منم جواب دادم :ها؟ الان تو مینایی؟ بیتایی؟ سیتایی؟ گیتایی؟ ریتایی؟.... چییی؟ پیام داده :سینام، شرمنده داداش ابروهامو برداشتم خودمو تو آینه دیدم یهو قاطی کردم.

 


 
تنها اهنگی که هیچ وقت از شنیدنش سیر نمیشی چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من قلبم رو تکراره ی مرتضی پاشایی

(روحش شاد)


 
جومونگ, درحال سفر به ایران
میگن میخواد بیاد به مردم پیشنهاد انصراف از یارانه بده. هرکی هم انصراف نداد با شمشیر نصفش میکنه

 


 
اینای ک این روزا همش میگن واس ماس ینی کلش ماس ماس

همونایین ک پارسال میگفتن آخ آخ آخخخخخ حساس نشو حساس نشو

2سال پیش میگفتن رفتم تو آمپاس

8 سال پیش میگفتن هاااااااا ای وگفتی یییییییعنییییییییییی چه؟

و ی گونه نادرم داریم 14 سال پیش میگفتن نههههههههه غلاااااااااااااااااااام

(شایان ب ذکر است من تو مورد آخر 2 ساله بودم یعنی یادم نیس

الکی مثلا من 16 سالمه یا واقعا 16 سالمه؟؟؟؟؟؟؟چی میگم من؟؟؟؟؟)


 
دانشنمدان متعقدند که مغز آدم فقط به اول و آخر کملات توجه مکينه براي هيمنه که تونستي اين رو بخوني چند تا کمله غلط بود دفت کردي؟


 
ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺧـــــﺘﺮﻡ.... 

 

 

ﺧﺎﻟﻘــــﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻢ ﺳـــﻮﺭﻩ ﻧﺎﺯﻝ ﮐـــــﺮﺩ ... !

 

متـــــرو برايم جايگـــــاه ويژه اي ســــاخت!

 

ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾـــــﻢ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﻧﺎمم ثبت ﮐﺮﺩﻧﺪ ... !

 

ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯿــــﻬﺎﯾﺖ ﻫﯿـــــﭻ ﮔﺎﻩ...

 

ﻧﻤﯿﺘـــــﻮﺍﻧﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﻋﺸـــﻖ ﺑﻪ ﻻﮎ قرمز ﺭﺍ ... !

 

اينكه صورتــــــي برايم يك دنياست!

 

ﮔﺮﯾــــﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺠـــــــﺎﻟﺖ ...

 

نمـــــاز با چادر سفــــــــيد را...

 

ﺩﺭكـــــ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧــــــﺖ ﻧﯿﺴﺖ !

 

ﻣﻨﻢ ﻟﯿﻼي ﻋﺸـــــﻖ ﻭ ﺯﻟﯿــــــﺨﺎﯼ ﺍﻧﺘـــــﻈﺎﺭ ... !

 

ﻣﻦ ﺩﺧﺘــــــﺮﻡ...

 

ﭼكـــ ﻧﻮﯾﺲ ﻫﯿﭻ ﺍﺣﺴـــــﺎﺳﯽ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ ... !

 

ﻣﻦ ﺩﺧﺘـــــــﺮﻡ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﻣﯿﺨﻨـــﺪﻡ ....

 

ﭘﺲ ﻣﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺑﺮﭼﺴـﺐ ﺑﺮﭘﯿﺸﺎﻧﯿﻢ ﻧﺰﻥ ... !

 

ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﻧــــﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ ...

 

ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺣﺴــــــــــﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﻢ ...

 

آﺭﯼ ﻣﻦ ﻫﻤــــﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮﻡ...

 

ﮐﻪ ﻋﺸﻮﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮﺑﺎﺩ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻏﺮﻭﺭ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ..!!!

 

دختراااااااااا لااااااااااااااااایک

ی حسی بهم میگه دخترا زیاد نمیان اکثرا پسره پس بخاطر همون پسرا ام بخاطره عشقاشون خواهراشو دختر همسایشون و... لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایک


 
میدونید چرا طرفدار های حافظ از سعدی بیشترن؟ . . . چون سعدی میگه: "برو کار کن، مگو چیست کار" ولی حافظ میگه: "بر لب جوی بشین و گذر عمر ببین" . . .

خیلی آقایی حافظ :))

دمت گررررررررررم

(راستی دلم واستون خیلی تنگیده بود)


 
دوتا جمله خفن دارم

نه حسین پناهی گردن میگیره نه دکتر شریعتی

موندم چیکارش بکنم !


 
غرب اگه خیر ما ها رو میخواست

تعطیلی ایران خودرو و سایپا رو هم جزو شروط توافق میزاشت!


 

دختره اینقدر پست عاشقانه گذاشته 

که دل منم واسه پسره تنگ شده 

داداش اگه راه داره برگرد 

خیلی آقایی


 

این دهه شصتیا که هی نسل سوخته نسل سوخته میکنن 

فکر نکنن ما یادمون رفته ماه رمضوناشون تو زمستون بوده !


 

من اگه زبون حیوونا رو بلد بودم 

حتما میرفتم از دل کرگدن در میاوردم 

خیلی غمگینه ، نمیدونم چرا


 

 

 

امروز دلم به حال انگشت وسطی پام سوخت ! 

طفلی خیلی مظلومه 

نه مثه شست تو چشه  

نه مثه اون کنار شست بلنده 

نه مثه این دوتا کناری به درو دیوار می خوره 

همین طور تنها 

زندگیش یکنواخت 

فقط زنده س 

زندگی نمی کنه 

انگشت وسطی پام دوستت دارم


 

اکثر مکالمه های من و بابام : 

من : سلام بابا ! 

بابام : نه 


 

روش صحیح کمک گرفتن از مردها در امر خانه تکانی : 

زن : عزیزم این مبل رو باید عوض کنیم 

لکه هاش پاک نمیشه ، خیلی کثیفه !! 

مرد :  کی میگه پاک نمیشه؟ 

برو یه دستمال و شامپو بیار خودم تمیزش میکنم


 

علم بهتر است یا آمپول؟ 

هوررراااااا 

بالاخره علم موفق شد


 

آشغالترین نوستالژی دوران کودکی : 

منم بیام ؟!! 

نه ، ما داریم میریم آمپول بزنیم


 

رفتم سلمونی پول خورد نداشت

گفت بیا زیر بغلتو بزنم....


 
دوستم:مامانو بابات چقدر خوب و مهربونن!!!

من:چون تو اینجایی:l

 


 
 دیشب دختر عموم اس ام اس داده :

امیرحسین وقتی با لپ تاپ میام اینترنت سرعتش بالاست

ولی وقتی با گوشی میام سرعتش پایینه

بهش گفتم : الان با چی هستی؟

میگه : با تاپ و شلوارک صورتی^__^


 

 

امروز روز جهانیه ماچه ! 

ولی خب به ماچه ! 

کسی که مارو نمیماچه


 


توالت فرنگی طوری طراحی شده است که شما پس از نشستن روی آن بدون کمترین فشاری عمل دفع را انجام می دهید.
همچنین ساختار کاسه بگونه ای است که صداهای احتمالی تا 90% کاهش می یابد.


توالت ایرانی اساسا طوری طراحی شده که شما پس از نشستن، از شست پا تا غده ی هیپوتالاموس در مغز احساس فشار می کند.


ساختار آن بگونه ای است که شما در شرایطی کاملا بی دفاع، در حالیکه رنگ چهره تان در حال تغییر از قرمز به سیاه می باشد،


بی اختیار اصواتی از قبیل سوت قطار، بوق کشتی، سوت بلبلی، صدای انفجار بمب، صدای شلیک کاتیوشا و خمپاره، صدای آژیر آمبولانس و صدای پارگی ناشی از فشار بیش از حد را از خود ساتع می نمایید


همچنین بدلیل فرم خاص نشستن و جنس کاشی های کف و دیوار، غالبا صدا بصورت اکو و با شدت بعضا تا 18 برابر تقویت می گردد


محققین غربی بر این باورند که ایرانیان این ساختار هوشمندانه را صرفا با هدف نوبتی خنداندن یکدیگر و ایجاد فضایی شاد و فرح بخش در منازل خود ابداع و طراحی کرده اند