بابای من هر وقت پول برق زیاد میاد میندازه گردن لامپ مودم من!


 
یکی از فامیلا همین امروز زنگ زده مبارکه داماد عزیزم!
ایشالله خوشبخت بشی!
به پای هم پیر شی ! میگم موضوع چیه؟
میگه ....
(دخترم) گفت توی فیس بوک ادش کردی از اول میدونستم .
نصیب هم میشید! o_O


 
نمیدونم جریان چیه هروقت تنهایی قلییون میکشم بهم حال نمیده . . .
دوست دارم یکی باشه با هم بکشیم!
بعد وقتی یکی هست با هم میکشیم دوست ندارم بهش بدم بکشه!!!


 
رفته بودم واسه مامانم قابلمه بخرم به فروشنده گفتم آقا اين قابلمه هاي پلي تترا فلوئورو اتيلن چنده؟
گفت منظورت تفلونه؟
گفتم آره آفرين هي اسمش يادم ميره!!
.
.
.
.
.
الان فهميدين خيلي خفنم يا بيشتر توضيح بدم؟


 
کنسرت بزرگ مرتضی پاشایی
زمان:امشب
مکان:بهترین طبقه بهشت
تماشاگر ویژه:خدااااا
با فاتحه بلیطتون رو رزرو کنید
قیمت بلیط:یک حمد سه توحید!!!!


 
واسه خودمم سخت بود ام باید یه روز این اتفاق میفتاد :)

من امروز از این وب خدافظی میکنم :)

مرسی از همتون که چه با لایک کردناتو،دیس لایک کردناتون،نظر دادنتون و یا حتی وقتتونو گذاشتین پستای منو خوندین منو حمایت کردین :)

دلم واستون تنگ میشه :)


 
http://dl.smstube.ir/music/93/aban/mortezaa%20(2).jpg


 


روحش شاد یادش گرامی

ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﻪ ﻣﻨﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﺯﺟﺮ ﻣﯿﮑﺸﯽ
ﯾﮑﯽ ﻋﺎﺷﻘﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﺸﯽ
ﺗﻮ ﺟﺎﯾﻪ ﻣﻨﻢ ﭘﺮ ﻏﺼﻪ ﺷﺪﯼ
ﻧﺬﺍﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺸﻢ ﻧﮕﻮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ

=====

ﻧﮕﺮﺍﻧﻪ ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﯿﺮﻩ ﺩﻟﻢ
ﻭﺍﺳﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﻟﻢ
ﻧﮕﺮﺍﻧﻪ ﻣﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﮕﯽ ﻫﺎﻡ
ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﻦ ﺍﺯت ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ

=======

ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ
ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﺬﺍﺭﯼ ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ
ﺩﻟﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕیـﺎﺵ ﺑﯿﺸﻤﺎﺭﻩ
ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮ
ﺗﻮ ﯾﺎﺩﻡ ﺩﺍﺩﯼ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﻮ

ﺗﻮ ﺭﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﮐﺸﯿﺪﻡ
ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺪﯾﺪﻡ
ﻧﮕﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﮕﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻧﺒﺎﺷﯽ
ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﺍﺷﯽ

===========

ﯾﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﯾﺨﯽ ﯾﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺳﺮﺩ
ﯾﻪ ﺷﺐ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮔﻠﻪ ﮐﺮﺩ
ﯾﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺭﻭ ﺳﭙﺮﺩ
ﺩﯾﮕﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮﺩ ﻓﻘﻂ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮐﺮﺩ

===========

ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﺮﺻﻪ ﺩﻟﻢ
ﺗﻮ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻨﯽ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﻪ ﺩﻟﻢ
ﺑﻐﻠﻢ ﮐﻦ ﺍﺯﻡ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﻤﻮ ﺑﮕﯿﺮ
ﺑﺬﺍﺭ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺩﻝ ﺳﯿﺮ

=====================

ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ
ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﺬﺍﺭﯼ ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ
ﺩﻟﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﺵ ﺑﯿﺸﻤﺎﺭﻩ
ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮ
ﺗﻮ ﯾﺎﺩﻡ ﺩﺍﺩﯼ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﻮ
ﺗﻮ ﺭﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﮐﺸﯿﺪﻡ
ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺪﯾﺪﻡ
ﻧﮕﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﮕﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻧﺒﺎﺷﯽ
ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﺍﺷﯽ 

فرهادمجیدی به مرتضی پاشایی :پاشومرد(عکس)

روحش شاد


 


 

مرتضی پاشایی به آسمان ها پیوست......

روحش شاد

واسش یه صلوات بفرستید

http://www.axgig.com/images/03576856921272937740.jpg


 


کتاب درک دختر ها به بازار اومد


 

یه طوطی بی ادب همیشه به صاحبش فحش میداد .
صاحبش یه پارچه برای تنبیهش روی قفسش گذاشت . دو روز از طوطی صدایی در نیومد ! صاحبش نگران شد گوشه پارچه رو کنار زد ،
طوطی گفت :
.
.
.
.
دیدی کو*ت میخاره !!


 

ینی فقط دلم میخواد فردا که اومدم ببینم نظر ندادی 

قیافه ی پسرا وقتی از استاد نمره میخوان 
ﻓﻠﺞ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﺳﺮﻃﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ
ﺍﯾﺪﺯ ﺩﺍﺭﻡ
ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺧﺮﻡ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ
ﺩﯾﺎﺑﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﺎﻣﻼ ﺩﭘﺮﺱ ﺷﺪﻡ
ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ
.
.
.
ﮐﻔﺶ ﺗﻦ ﺗﺎﮎ ﺧﺮﯾﺪﻡ :|
ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﺪﺯ ﻭ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺧﺒﺮﯼ
ﻧﯿﺲ . ﺗﺎﺯﻩ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺗﻮﯼ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﺩﻭﯼ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺗﺎﮎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ
ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭ ﺷﺪﻩ؛
ﺩﺭﺱ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻡ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻩ،
ﺍﺧﻼﻕ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﺷﺪﻩ،
ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻻﯾﻪ ﺍﻭﺯﻭﻥ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮ ﺷﺪﻩ،
ﺩﯾﮕﻪ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﭼﺸﻤﻤﻮ ﻧﻤﯿﺴﻮﺯﻭﻧﻪ،
ﺗﺎﺯﻩ ﭘﻮﺳﺘﻤﻢ ﺷﺎﺩﺍﺏ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ،
ﺁﻧﺘﻦ ﺩﻫﯽ ﮔﻮﺷﯿﻤﻢ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ،
:|
ﺳﺮﻋﺖ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻤﻢ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
ﺷﺪﻩ .. :|
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮐﻮﻟﺮ ﺭﻭﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ :|
ﺍﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﯿﮑﻪ ﭘﺎﻡ ﺏ ﻣﯿﺰ ﻣﺒﻞ
ﮔﯿﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ


 

راستشو بگیاااااااااااا....

من ک چون چشام یکم ضعیفه اون جلوها میشینم ولی تقلب کار اصلیمه
 

اینقد آدمای باحجابیم...

تیم فوتبالمونو نگا کنین بهش افتخار کنین


 
عاقبت لایک نکردن خودتون رو ببینید

بترررررررررررررررررس دیگه لایک کن


 
Persepolis Teheran Logo(2012).png

پرسپولیسی ها لایک


 


 

هر سوالی ازم دارید میتونید بپرسید
بیشتر از یکی هم شد اشکالی نداره


 
دوستان عزیز، به تازگی مدرک تافلم رو گرفتم و نمونه ای از کارهام رو میتونید در زیر ببینید.

اگر مایل بودید کارهای ترجمه تون رو به من بسپارید...


His friends
دوستان هیز
Velocity
شیراز: شهری که مردم آن از هرموقعیتی برای ولو شدن استفاده می‌‌کنند
Categorize
نوعی غذای شمالی که با برنج و گوشت گراز طبخ می‌‌شود
The man who owns a locker
مرتیکه لاکردار
Black light
سیانور
Refer
فرکردن مجدد مو
Good one
وانِ بزرگ و جادار
Sweetzerland
سرزمینی که مردمانش زیاد زر می‌‌زنند اما به دل‌ می‌‌نشیند.
Accessible
عکس سیبیل
Subsystem
صاحب دستگاه
UNESCO
یونس کجاست؟
Good Luck
چه لاک قشنگی‌ زدی
Good Luck on your exams
به هنگام امتحانات لاک قشنگی زده بودی
Endoscopy
از ته کپی‌ کردن
Legendary
اداره محافظت از لجن و کثافات شهری
Free fall
فال مجانی که بازارش در ایران خیلی داغ است ولی مجانی نیست.
Longtime
در حمام ، زمان پیچیدن لونگ را گویندوگویند.
Long time no see
دارم لونگ می‌‌پیچم ، نگاه نکن..
 
سلام دوستان نازی هستم چندوقته نیودم و چیزی نگذاشتم آخه امسال کنکوردارم برام دعاکنید تابستون جبران میکنم میبوسمتون بای بای فعلا


 
عکس متحرک خند دار دخترا 

با ریتم بخونیــــــــــــدteehee crazy rabbit

.

.

.

پســــــر ایرونــــی …yipee crazy rabbit

غـول بیـــابونــی ..yeah crazy rabbit.

خودت میــدونی …http://jokes5.blogfa.com/

عینــِ میـمونـی ….

شلوارت لیـــه …http://jokes5.blogfa.com/

کفشــآت خـاکیــــــــه …http://jokes5.blogfa.com/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7

جیبـآت خالـــیه …http://jokes5.blogfa.com/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7 

حآلآ وایییییییییییییییی وایییییییییییییی ،جوک های خفن

وای وای وای واییییییییی ،جوک های خفن   http://jokes5.blogfa.com/

حآلآ وایییییییی وایییییییییییی ، وای وای وای وای http://jokes5.blogfa.com/

 


 
عکس های خنده داربچه ها

چه همه موووووو داری عزیزم

کشش منو کشته


 
عکس خنده دار گربه

نظر نمیدین؟؟؟؟؟؟؟


 
عکس خنده دار نی نی

یکی بیاد اینو اتو کنه


 

هر سوالی ازم دارید میتونید بپرسید
بیشتر از یکی هم شد اشکالی نداره